Narystė ir parama

Nariams

Kviečiame tapti didžiausios šalyje lietuvius vienijančios organizacijos nariais! Jeigu Jums svarbu, kad lietuviškumas išliktų ateities kartoms, kad vyktų lietuviški kultūros ir sporto renginiai, kad visi kartu galėtume susiburti ir smagiai praleisti laiką – dalyvaukite bendruomenės veikloje! Kiekvieno Jūsų balsas yra svarbus, kiekvienas esate reikalingas. Prisidėkite darbu, idėjomis, laiku. Tapkite bendruomenės nariu!

Bendruomenės nariais kviečiami būti visi 18m. sulaukę lietuvių kilmės asmenys, o taip pat jų sutuoktiniai ir vaikai.

Narių skaičius, 18 m. ir vyresniNorite registruotis paprastu paštu? Mielai prašome. Registracijos formą rasite čia. Užpildykite ją ir kartu su čekiu, adresuotu Lithuanian-American Community, Inc siųskite apylinkės iždininkui Rimantui Bitėnui adresu 4 Midland Gardens, Apt. 4J, Bronxville, NY 10708


Aukotojams

Jūsų parama bendruomenei yra labai svarbi. JAV LB rūpinasi lietuvybės išsaugojimu ir puoselėjimu steigdama ir remdama lituanistines mokyklas, organizuodama Dainų ir Šokių šventes, sporto renginius bei verslo ir ekonomikos susitikimus, vaikų vasaros stovyklas, mokytojų tobulinimosi kursus, teikdama pagalbą vienišiems lietuvių kilmės asmenims, spausdindama lietuviškus leidinius ir vadovėlius, bendraudama su JAV valdžios atstovais. Net ir pati mažiausia auka yra reikalinga ir svarbi, kad lietuvių bendruomenė galėtų tęsti vykdomas programas. Ačiū už dosnumą!Kaip paaukoti čekiu:

Lithuanian-American Community, Inc skirtą čekį siųskite apylinkės iždininkui :
Rimantas Bitėnas
4 Midland Gardens, Apt. 4J
Bronxville, NY 10708


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /homepages/45/d469225861/htdocs/siauresnj.javlb.org/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 860

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /homepages/45/d469225861/htdocs/siauresnj.javlb.org/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 860