Category Archives: Naujienlaiškis

Rinkimai į JAV LB Tarybą

Š.m. gegužės mėn. 1-15 d. vyks rinkimai į JAV Lietuvių Bendruomenės XXII-ąją Tarybą. Raginame visus Amerikos lietuvius registruotis balsavimui internetu: http://tarybosrinkimai2018.com/. Registracija galima iki balandžio 7 d. Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių Bendruomenė yra vienintelė…

JAV LB Tarybos rinkimai

Kviečiame tapti kandidatais į JAV LB Tarybą, o taip pat registruotis balsavimui internetu! 2018 m. gegužės 1 – 15 d. visi JAV Lietuvių bendruomenės nariai rinks XXII-ąją Tarybą. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis…

Kviečiamas metinis apylinkės susirinkimas

Kovo 25 d., sekmadienį, 9:30 val. kviečiamas metinis apylinkės narių susirinkimas. Susirinkimo metu bus renkama nauja apylinkės valdyba, peržiūrimas biudžetas ir sprendžiami kiti bendruomenei svarbūs klausimai. Susirinkimas vyks lituanistinės mokyklos patalpose. Kviečiame aktyviai dalyvauti ir…

Šventinio Nepriklausomybės Šimtmečio vakaro atgarsiai

Kovo 3d. vakarą vykusi Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio šventė buvo tikras pasisekimas! Garbingi svečiai, iškilminga aplinka, puikiai nusiteikę ir išsipuošę dalyviai, neeilinė programa – ką jau ką, o švęsti mes tikrai mokame. Ačiū visiems ir kiekvienam,…

Lietuviški leidiniai

Ar žinojote, kad JAV yra leidžiama net keletas spaudos leidinių lietuvių kalba arba lietuviams? Skaitykime! http://www.draugas.org/ http://www.alietuvis.com/ Žurnalas “Bridges” http://lithuanian-american.org/m/explore-lac/publications/bridges/ Žurnalas “Lituanus” http://www.lituanus.org/main.php?id=home Leidinys “Laikai vaikams”