Rinkimai į JAV LB Tarybą

Š.m. gegužės mėn. 1-15 d. vyks rinkimai į JAV Lietuvių Bendruomenės XXII-ąją Tarybą. Raginame visus Amerikos lietuvius registruotis balsavimui internetu: http://tarybosrinkimai2018.com/. Registracija galima iki balandžio 7 d.

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo simpoziumus, atstovauja Amerikos lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams ir juose išrinktų kandidatų sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms.

Dėkojame iš anksto už Jūsų dalyvavimą!

—-

On May 1-15th, 2018 all American Lithuanians will be electing the LAC Board of Directors. We are asking everyone to actively participate in the elections and to register to vote online at http://tarybosrinkimai2018.com/. The registration will be open until April 7th.

For seven decades, the Lithuanian American Community (LAC) has been the only organization that unites all Lithuanians living in the US and their family members. Activities of the LAC range: from Lithuanian schools, to organizing cultural events, song and dance festivals, sporting events, and educational symposiums, all representing American Lithuanians in the World Lithuanian Community. The Board of Directors is the main unit of LAC that sets and determines the direction of the organization. Therefore, these elections are very important for all Lithuanians in the US.

Thank you in advance for your active participation!