Kviečiamas metinis apylinkės susirinkimas

Kovo 25 d., sekmadienį, 9:30 val. kviečiamas metinis apylinkės narių susirinkimas. Susirinkimo metu bus renkama nauja apylinkės valdyba, peržiūrimas biudžetas ir sprendžiami kiti bendruomenei svarbūs klausimai. Susirinkimas vyks lituanistinės mokyklos patalpose.

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie savo bendruomenės veiklos! Turite klausimų – rašykite siauresnj@javlb.org. Mielai atsakysime!

Tautinės vienybės vardan kiekvienas JAV LB narys, sulaukęs 18 metų amžiaus, moka $20 metinį solidarumo įnašą (nario mokestį). Surinktos lėšos Krašto Valdybos bus paskirstytos paramai, švietimui, lietuvių švenčių ir kultūrinių renginių organizavimui. Solidarumo (nario) įnašą galima nurašyti nuo federalinių mokesčių.

Įnašą bus galima sumokėti metinio apylinkės susirinkimo metu kovo 25 d., arba atsiųsti apylinkės iždininkui. Čekio “memo” langelyje prašome nurodyti pavardę kiekvieno nario, už kurį įnešami pinigai, Čekius prašome siųsti adresu :

Lithuanian American Community INC.,
c/o Rimantas Bitėnas
4 Midland Gardens Apt. 4J
Bronxville, NY 10708