JAV LB Tarybos rinkimai

Kviečiame tapti kandidatais į JAV LB Tarybą, o taip pat registruotis balsavimui internetu!

2018 m. gegužės 1 – 15 d. visi JAV Lietuvių bendruomenės nariai rinks XXII-ąją Tarybą. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams, nes juose išrinktų kandidatų sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms. Registruotis balsuoti internetu galite iki balandžio 7 d.

Daugiau informacijos rasite :  http://tarybosrinkimai2018.com

Kandidatais į Tarybą gali tapti visi JAV Lietuvių Bendruomenės nariai, sulaukę 18 m. Norintieji kandidatuoti į Tarybą turi pristatyti užpildytą Kandidato siūlymo ir sutikimo anketą su 10-ies pritariančių apylinkės ar apygardos narių parašais savo rinkiminei komisijai ne vėliau kaip iki kovo 15d.