Šventinis vakaras “Atkurtai Lietuvai – 100”

Bilietus galite įsigyti per Paypal arba apmokant čekiu:


Ticket typePageidaujantys bilietus gali rezervuoti čekiu, išrašytu Lithuanian – American Community, Inc.. Čekį siųskite Laimai Liutikienei adresu 208 E.Cedar Street, Livingston, NJ 07039. Ant čekio prašome nurodyti, kiek vietų ir kieno pavarde rezervuojate.