Apylinkės narių susirinkimas

Rugsėjo 17d., sekmadienį, 10 val. ryte kviečiamas apylinkės narių visuotinis susirinkimas, kuris vyks lituanistinės mokyklos patalpose (adresu 249 Fulton Street, Elizabeth, NJ). Preliminari susirinkimo darbotvarkė:

1. 2019 08 27 vykusio apylinkės valdybos posėdžio protokolo tvirtinimas
2. Apylinkės pirmininkės pranešimas
3. Apylinkės iždininko pranešimas
4. Balsavimas dėl apylinkės įstatų (jų projektą rasite čia)
5. Apylinkės planuojamų renginių apžvalga
6. Naujų valdybos narių priėmimas
7. Klausimai, komentarai, baigiamosios pastabos

Kviečiame dalyvauti! Pastabas ir pasiūlymus iš anksto galite siųsti el.paštu siauresnj@javlb.org