Nepriklausomos Lietuvos valstybės šventė

Kovo 12d. 12 val. kviečiame visus linksmai ir azartiškai atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės ir Valstybės atkūrimo šventę! Renginys vyks St. Adalberto parapijos salėje adresu 24-38 3rd.Street, Elizabeth, NJ

Programoje:

  • 11val. mišios Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje
  • 12 val. Iškilmingas šventės atidarymas, bendruomenės šviesuolių pagerbimas, lituanistinės mokyklos kolektyvo pasirodymas
  • 12:30 val. istorijos žinių konkursas “Šimtmečio belaukiant”
  • Garsusis šefo Alfredo kugelis
  • Maestro Romualdo Zablecko (“Kolorado vabalai”) vedama linksma lietuviškos muzikos vakaruška
  • Lietuviški visų mėgiami skanėstai

Bilieto kaina suaugusiems $10, vaikams iki 16m. – nemokamai. Parkavimas – per kelią nuo St. Adalberto bažnyčios esančioje aikštelėje.

skelbimas