Lietuvos valstybės atkūrimo diena Centriniame NJ

Vasario 18 d. 15:00 val.  Estų namuose (4 Cross St. & Veterans Hwy., Jackson, NJ 08527)

Šventinę programą parodys šaunūs mažieji lituanistinės mokyklos “LIETUVĖLĖ” mokiniai ir
vaikų muzikos grupė”SPINDULĖLIS”. Po minėjimo su nuotaikingu spektakliu svečiuose –
NIUJORKO LIETUVIŲ MĖGĖJŲ TEATRAS !
“VAKARONĖ PINIGINĖJE”-Vidos Bladykaitės liaudiška komedija apie tarpukario Lietuvos kaime apsilankiusius apsišaukėlius. Įėjimo auka – $ 15.
Šventės metu tautiečius kviečiame aukoti kasmetinį JAV LB SOLIDARUMO įnašą $ 20
unnamed