Kviečiamas metinis apylinkės lietuvių visuotinis susirinkimas

Gruodžio 4d. 13 val. kviečiamas visuotinis apylinkės susirinkimas. Susirinkimas vyks lenkų parapijos salėje adresu 30 3rd street, Elizabeth, NJ. Jo metu rinksime apylinkės valdybą, tvirtinsime įstatus, apsvarstysime kitus vietos lietuvių bendruomenei aktualius klausimus. Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Numatoma darbotvarkė:

1. Metinis apylinkės pirmininkės pranešimas
2. Apylinkės iždininko pranešimas
3. Mokyklos tarybos atstovo pranešimas
4. Informacija apie bendruomenės narių registraciją
5. Apylinkės valdybos rinkimai
6. Apylinkės įstatų pristatymas ir tvirtinimas
7. Diskusija apie bendruomenės centro patalpų paieškas
8. Klausimai, komentarai

Po visuotinio susirinkimo numatomas uždaras naujai išrinktos apylinkės valdybos posėdis.

Norintys pasiteirauti kviečiami rašyti e-pašto adresu siauresnj@javlb.org