Lietuviški leidiniai

Ar žinojote, kad JAV yra leidžiama net keletas spaudos leidinių lietuvių kalba arba lietuviams? Skaitykime!

http://www.draugas.org/

http://www.alietuvis.com/

Žurnalas “Bridges” http://lithuanian-american.org/m/explore-lac/publications/bridges/

Žurnalas “Lituanus” http://www.lituanus.org/main.php?id=home

Leidinys “Laikai vaikams”

reading