LR Seimo rinkimams artėjant

Gegužės 6d. Vyriausioji rinkimų komisija paskelbs informaciją užsienio rinkėjams. Primename, kad Seimo rinkimai vyks spalio 9d. Norintys atlikti savo pilietinę pareigą ir balsuoti galės registruotis rinkėjų sąrašuose. Daugiau informacijos rasite Vyriausios rinkimų komisijos tinklapyje arba JAV LB pilietiškumo projekto puslapyje

People's hands in air, palms outstretched,